• Als u de Centauro-webtoepassing gebruikt in deze versie van Internet Explorer, kunnen er zich problemen voordoen omdat deze browser niet ondersteund wordt.
    Gelieve een recentere versie van Internet Explorer (versie 8 of hoger), een andere browser of Internet Explorer via Athena te gebruiken.
    Het is ook mogelijk dat u deze boodschap ziet omdat de browser in compatibiliteitsmodus werkt. In dat geval schakelt u de compatibiliteitsmodus het best uit.

Centraal Auditorium- en Roosteringbeheer - CENTAURO       

Welkom op de website van Centauro.
Het Centraal Auditorium- en Roosteringbeheer (Centauro) is een dienst die deel uitmaakt van de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer van de Universiteit Gent.

Via deze site kunt u, als lid van de universitaire gemeenschap maar ook als externe partij, lokalen reserveren voor academische of niet-academische activiteiten. Afhankelijk van wie u bent en waarvoor u een lokaal wenst te reserveren, zal u huurgeld aangerekend worden.

Lokalen beschikbaar voor reservering en verhuur

Op 4 juli 2002 werd door het bestuurscollege een aantal lokalen beschikbaar gesteld voor verhuring. Klik op een van de links onder Tarieven en voorwaarden voor meer informatie over welke lokalen het gaat en de voorwaarden waaronder deze lokalen kunnen worden gereserveerd en gehuurd.

Hoe te reserveren?

U kunt via deze website online een reservering aanvragen via de link Activiteit aanmaken. Als u lid bent van de universitaire gemeenschap dan meldt u zich aan via uw UGent-account. Als u extern bent aan de UGent zal u gevraagd worden zich eerst te registreren met een geldig e-mailadres vooraleer u een aanvraag kunt indienen. Let wel dat een aanvraag drie weken voor de aanvang van de activiteit moet worden ingediend.

Wie kan reserveren en huren?

Reservering van lokalen binnen het kader van de universitaire onderwijsopdracht

Leden van de universitaire gemeenschap kunnen in het kader van hun opdracht lokalen reserveren voor toevallige activiteiten, bijkomend aan de reserveringen die al gebeurd zijn ten behoeve van hun onderwijsopdracht. Voor deze reserveringen wordt geen huurgeld aangerekend.

Lokaalverhuur aan vakgroepen en directies van de Universiteit Gent

Vakgroepen en directies van de UGent kunnen lokalen afhuren voor de organisatie van events die buiten de onderwijsopdrachten vallen. Het formuleren van dergelijke huuraanvragen kan enkel via een UGent-login, en er is in het algemeen huurgeld verschuldigd.

Lokaalverhuur aan erkende studentenverenigingen

Erkende studentenverenigingen kunnen kosteloos lokalen reserveren voor hun activiteiten. De volgende lokalen worden echter niet verhuurd aan studenten: het Aulacomplex, het Ufo, het Pand, de filmzaal Plateau.

Lokaalverhuur aan derden

Aan de UGent externe partijen kunnen lokalen huren en reserveren aan de UGent, tegen de voorwaarden vastgelegd door het bestuurscollege.

Overzicht van uw reserveringen

Via de links Mijn activiteiten en Mijn kalender kunt u een overzicht bekijken van alle reserveringen die u heeft aangevraagd en die nog niet voorbij zijn. In Mijn kalender zien UGent-lesgevers bovendien de reserveringen van hun cursussen in het kader van les- en examenroosters.

Contactgegevens

Vragen over lokalen huren: auditoria@ugent.be.

Vragen over de website: helpdesk.oasis@UGent.be.